De kracht van een inspirerend verhaal: … Steve Jobs: … ”Vind datgene waarvan je houdt”

De kracht van een inspirerend verhaal: … Steve Jobs: … ”Vind datgene waarvan je houdt” Het vertellen en luisteren naar verhalen is iets van alle tijden en alle culturen. Het is iets dat heel inspirerend kan werken: het is ’food for thought’ of ’stof tot nadenken’. Sterke leiders zijn meestal ook sterke verhalen vertellers. Ze…

Lees verder … →

4 stappen voor effectieve evaluatie van jouw doelen en … jouw teamdoelen

4 stappen voor effectieve evaluatie van jouw doelen en … jouw teamdoelen

4 stappen voor effectieve evaluatie van jouw doelen en … jouw teamdoelen Het einde van het jaar betekent meestal ook eens stilstaan en terugkijken op het afgelopen jaar. Daaruit vloeien dan onze nieuwe doelen die we vastleggen voor het volgende jaar. Sommige leidinggevenden evalueren hun doelen niet graag omdat dit: – veel tijd vraagt, –…

Lees verder … →